Betaalt u nog steeds teveel gemeentebelasting?

Heeft u een WOZ beschikking ontvangen van uw woning of bedrijfspand en vindt u dat de gemeente de waarde te hoog heeft vastgesteld, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken.


Wij beoordelen de juistheid van de door uw gemeente bepaalde WOZ-waarde. Indien de WOZ-waarde onjuist is bepaald, stellen wij een taxatierapport op en maken bezwaar bij de gemeente.Indien het bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, bent u ons niets verschuldigd en dragen wij de kosten van de procedure volledig.


Indien de WOZ-waarde met succes wordt verlaagd, vragen wij een vergoeding van 25% (exclusief BTW) van het voor u gerealiseerde belastingvoordeel op de lokale heffingen (OZB). Het taxatierapport en de overige proceskosten worden door de gemeente aan ons betaald. Het maken van een bezwaar kan u veel geld opleveren en u loopt geen enkel risico.


Vul eenvoudig en vrijblijvend de onderstaande tabel in en kijk wat u zou kunnen besparen.